Adatvédelem

Miközben feliratkozott a hírlevélre, Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a VITALIME HEALTH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-200370, cím: 1214 Budapest, II. Rákóczi F út 185-187.) a regisztrációjakor megadott e-mail címre a vitalime.hu akcióival, újdonságaival kapcsolatban értesítést, hírlevelet küldjön Önnek.

A hírlevél küldéséhez való hozzájárulást a VITALIME HEALTH Kft. címére küldött levélben írásban, vagy a hírlevélben meghatározott elektronikus úton a „leiratkozás”-ra kattintva bármikor visszavonhatja.

A vitalime.hu Hírlevél szolgáltatás igénybe vételekor az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései vonatkoznak. A hírlevél küldője a VITALIME HEALTH Kft., a személyes adatok kezelését a VITALIME HEALTH Kft., mint adatkezelő végzi.

Ön a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a feliratkozás során megadott személyes adatait a VITALIME HEALTH Kft. kezelje, tárolja, továbbá hozzájárulását adja ahhoz is, hogy VITALIME HEALTH Kft. a hírlevél hatékonyságának értékelése érdekében statisztikai kimutatást készítsen, arányszámokat és egyéb mutatókat képezzen.

A személyes adatok kezelése célhoz kötötten történik, az adatkezelés célja az Ön azonosítása, az Önnel való üzleti kapcsolattartás, ajánlatok közlése, valamint fogyasztói adatbázis létrehozása érdekében. Az adatkezelés időtartama mindaddig tart, amíg Ön az adatkezeléshez való hozzájárulását írásbeli nyilatkozatával kifejezetten vissza nem vonja.

Ön jogosult a regisztrációja törlésére, melyet a VITALIME HEALTH Kft. rendszere egy munkanapon belül végrehajt.

Egyéb

Az Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató-ban nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:

  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény.
  • A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet.
  • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény.


Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91845/2015.